Familii sufletești și câmpul energetic uman

"Sunteți mai mult decât corpul fizic pe care îl simțiți. Mintea, emoțiile și sufletul au propriile lor corpuri. Aceste corpuri sunt distincte de cele legate de corpul fizic. Aveți multe corpuri. Persoanele foarte sensibile au fost întotdeauna capabile să perceapă unul sau mai multe dintre aceste corpuri non-fizice. Progresele recente în știință și tehnologie verifică existența acestora. Experiența noastră de zi cu zi ne confirmă această realitate. "

După cum a sugerat Cobra:

"Toate nivelele de interconectare ale conexiunii într-o familie sufletească creează un torus Clifford care rupe Matricea"http://2012portal.blogspot.si/2012/07/plan.html


Cobra a oferit, de asemenea, o foarte bună generalizare a familiilor sufletești în ultimul său articol:

"Familiile sufletești sunt create atunci când un grup de suflete iese din esența monadică nediferențiată și intră în acest univers printr-un portal de dimensiunea a şaptea a Soarelui Galactic Central, fie în această galaxie, fie în oricare altă galaxie din univers.

Milioane de suflete extrem de evoluate care sunt acum încarnate pe suprafața acestei planete, au intrat în principal în acest univers, fie prin intermediul Soarelui Galactic Central din această galaxie, fie prin galaxia surorii sale, galaxia Andromeda.

Ele au câștigat apoi experiența lor proprie călătorind prin toată galaxia prin filamente luminoase de dimensiuni superioare, care străbat galaxia și concentrându-și mai târziu conștiința, au câștigat experiență în sisteme de stele de tip portal, cum ar fi Pleiade, Aldebaran, Sirius, Arcturus, Vega (alfa Lyrae), Tau Ceti. ..

La un moment dat în calea evoluției lor au întâlnit războaiele galactice și s-au implicat și acesta este motivul principal pentru care s-au aflat pe Pământ.

Ori au luat o decizie conștientă de a intra pe Pământul în carantină pentru a ancora Lumina și pentru a ajuta Forțele Luminii să elibereze planeta sau pur și simplu au rătăcit într-o zonă periculoasă din Galaxie fără a înțelege pe deplin riscul și au fost prinși de Archoni într-o rețea scalară interdimensională, traşi pe Pământ și forțați în ciclul de reîncarnare.

Este extrem de important pentru ca toate ființele stelare de dimensiuni superioare,încarnate pe suprafața planetei să se trezească acum, să-și aducă aminte de misiunile lor și să le îndeplinească.

De asemenea, este extrem de important ca membrii familiilor sufleteşti să înceapă să se conecteze unii cu ceilalți dintr-o perspectivă mai înaltă și nu doar ca ființe umane care sunt prinse pe Pământul în carantină.

Membrii familiei sufleteşti creează o relație reciprocă bazată pe înțelegerea dimensiunii a cincea a propriei lor esențe (conștiința manasică) și crearea de prietenii adevărate. Aceasta este originea cosmică a arhetipului de prieten.

Membrii familiei sufleteşti din aceeași familie sufletească sau din două familii sufleteteşti adiacente, creează o conexiune sufletească foarte profundă cu modelul de interferență pozitivă (conștiința budistă) al celei de a șasea dimensiuni a Iubirii Sufleteşti. Aceasta este originea cosmică a arhetipului iubită / iubit.

Membrii familiei sufleteşti din aceeași familie sufletească, care sunt de fapt o ființă care s-a împărțit în polarități opuse feminin / masculin, deoarece a intrat în cea de-a patra / a treia dimensiune, sunt numite suflete gemene. Conexiunea lor atinge dimensiunea a șaptea (conștiința atmică) și este originea cosmică a arhetipului bărbat / femeie, soț / soție și erou / zeiță ".Tabelul de mai jos rezumă diferența dintre Sufletele Gemene, Sufletele Pereche și Familiile Sufleteşti :


NameDimensionSanskritEnglishMembers of ...Archetype
Twin souls

(Suflete Gemene)
7-th
one being

(o fiinţă)
AtmicSpirit

(Spirit)
same soul family

(aceeaşi familie sufletească)
Man / Women
Husband / Wife
Hero / Goddess

(Bărbat / Femeie
Soţ / Soţie
Eroul / Zeiţa)
Soul mates

(Suflete Pereche)
6-th
soul love

(iubire sufletească)
BuddhicIntuition

(Intuiţie)
same or adjoining
soul family.

(aceeași
familie sufletească sau adiacentă)
Girlfriend /
Boyfriend

(Iubită / Iubit)
Soul family

(familie sufletească)
5-th
understanding own essence

(înțelegerea esenței proprii)
ManasicPure reason

(motiv pur)
same soul family

(aceeaşi familie sufletească)
Friends

(Prieteni)

Iată o privire mai aprofundată despre ceea ce înseamnă fiecare dintre aceste sanscrit-uri. Cele mai multe dintre aceste informații provin de pe site-ul : "Energy Reality" (https://energyreality.com/overview-of-the-human-energy-field/) și am inclus punctele cheie de mai jos:

----------------------------------------------------------------------

Corpul eteric[Notă: Deși corpul eteric este în tabelul de mai sus, l-am inclus aici pentru completare.]


Funcţie:Corpul Eteric dă vitalitate, sănătate, viață și organizare Corpului Fizic. Ea ne acordează conștiința la principiul Energiei. Coboară energiile din corpurile superioare în conștiința noastră fizică.

Gama de conștiință:
Conștientizarea diferitelor tipuri de energie subtilă care se deplasează prin Corpul Fizic și în mediul înconjurător. Energia subtilă / eterică poate fi văzută și deasemenea, simțită.

Cum se conştientizează :
Conștientizarea Corpului Eteric și a universului eteric se trezește prin practicarea unei tehnici : pranayama, tai chi, chi kung (qi gong), yoga taoistă sau pur și simplu prin acordarea atenției noastre ideeii de energie din minte.

7 - Corpul Atmic


Funcţie :

Corpul Atmic este un vehicul de identificare cu Viața-Unică, care însuflețește și deasemenea, observă și acționează prin fiecare ființă și creatură vie pe planetă.

Este vehiculul prin care se atinge un autocontrol perfect.

Gama de conștiință:


Conștiința atmică este conștientizarea nediferențiată - identificarea, nu cu individualitatea, nu cu grupurile de ființe, ci cu toată viața pătrunzătoare în sine.

Dacă există un puternic simț al individualității, atunci nu este vorba despre o stare Atmică pură ,ci mai degrabă de o reflectare a acesteia în planurile Mentale sau Astrale.

Sentimentul conștiinței Atmice este acela de echilibru sufletesc pur, o transcendență completă atât a durerii cât și a fericirii, complet imparțială și echilibrată față de toate - pacea extrem de intensă.

Cele 5 simțuri  Atmice sunt: Beatitudinea (abilitatea Atmică de a auzi sunetul sau vibrația care creează forma oricăruia și a totului pe toate nivelele până la Atmic), Serviciul Activ (sensul simțului Atmic al nevoii de creatie desfășurată vreodată), Realizarea (abilitatea Atmică de a vedea adevărul), Perfecțiunea (gustul Atmic care duce la inima naturii noastre), Cunoașterea Perfectă (mirosul Atmic care ghidează o ființă la sursa ei, la adevărata ei casă).

Formă / Structură:

Corpul Atmic este o radiație dintr-un punct central care este unificat cu Viața-Unică care acoperă și înconjoară Pământul; animând, percepând și acționând prin toate ființele vii de pe toate nivelurile existenței de pe Pământ (Budistă, Manasică, Causală, Mentală, Astrală, Eterică, Fizică).


6 - Corpul Budist / Creștin

 

Acest corp nu a fost numit după indivizi, Buddha și Hristos, ci mai degrabă ei au fost numiți după nivelul conștiinței pe care ei l-au întrupat. Mulți profesori și fondatori ai unor religii majore au încorporat în lume această stare de conștiință.

Funcţie :

Corpul Budist facilitează expansiunea conștiinței dincolo de individualitatea separativă. Acest lucru permite identității să se desprindă de individualitate, astfel încât această identitate să poată include și pe alții; cum ar fi familia, prietenii, grupul social, grupul de suflete și, în cele din urmă, omenirea în ansamblu.

Corpul Budist facilitează înțelegerea intuitivă prin unirea cu ceilalți, știind că este ceea ce trebuie să fie cunoscut.

Nivelul Budist este Sursa Fericirii și a beatitudinii pentru planurile minții :Manasice / Superioare, Cauză/ Suflet, Mental / Intelectual, Astral / Emoțional și Fizic. (Vezi Mecanismul plăcerii). Este planul fericirii.

Acest corp transmută în cele din urmă, vindecă și rezolvă toate problemele umane cu puterea iubirii, unității și a înțelepciunii.

Corpul budist / creștin conține arhetipul perfecțiunii pentru ființa umană. Întruparea acestui arhetip, fuziunea personalității și corpul budist / creștin este scopul evoluției umane.

Gama de conștiință:

Conștiința Budistă nu începe decât atunci când se face un progres semnificativ pe calea spirituală. Aceasta începe ca o intuiție (abilitatea de a cunoaște înțelepciunea prin iubire, fără gânduri sau abilități psihice) și ca o compasiune pentru alții

Conștiința Budistă pură se caracterizează printr-o expansiune a identității dincolo de individualitate, astfel încât să fiți suficient de mari pentru a vă identifica cu un grup de indivizi sau suflete. Profesorii din întreaga lume întruchipează această stare în modul în care își dedică în totalitate individualitățile pentru binele grupului de umanitate.

Unitatea este atât de reală și intensă la acest nivel încât vă aflați într-o stare de uniune continuă de binecuvântare cu ceilalți. Este o stare de iubire intensă și continuă de totală fericire orgasmică. Dacă ceea ce se crede a fi conștiința Budistă sau Creștină nu include această experiență de fericire orgasmică intensă, atunci nu este conștiința Budistă / Creștină pură, ci mai degrabă reflectarea ei în nivelele de Mental sau Astral sau un amestec de nivele Budiste cu Mental sau Astral . Conștiința Budistă / Creștină este o stare proprie de transcendență individuală de fericire.

Semnul celui care a atins cu adevărat această stare de conștiință pe o bază continuă este că nu se orientează niciodată spre individualitatea lor. Nu vor vorbi niciodată sau rareori despre individualitatea lor. Ei sunt total dezinteresați în acțiunile lor și nu doresc nimic de natură personală deoarece ei se găsesc în sursa de împlinire, într-o fericire continuă intensă. De asemenea, expresia lor este absolut inofensivă și plină de compasiune.

Formă / Structură:

Când se trezește, corpul budist / creștin poate fi perceput ca un mare conglomerat de vortexuri care se învârt, îndreptate spre exterior. Structurile în formă de con, în imaginea de mai sus, sunt vortexuri de energie. Acest corp este extrem de elastic, iar atunci când atenția lui este îndreptată către un obiect (la nivelul său propriu sau mental, la nivelul astral sau fizic), el se extinde și se întinde și se deplasează spre obiect mai repede decât viteza luminii sau viteza gândului , apoi tunelul vortexului în obiect facilitează o unificare imediată și îmbinarea cu obiectul atenției. O coloană centrală a energiei luminoase semnifică gama actuală de conștiință. Rar, trupurile budiste sunt văzute singure, așa cum este descris mai sus. În mod normal, acestea interacționează dinamic cu grupuri din grupurile altor ființe budiste.

5 - Manasic
 

Funcţie :

Corpul Manasic / Superior al Minții este vehiculul de contact cu Mintea Universală. Prin aceasta avem abilitatea de a înțelege în mod direct marile rezervoare ale cunoașterii și adevărul despre realitate și existență. Aceasta ne dă posibilitatea de a deveni conștienți de Planul Divin, pe măsură ce lucrează în manifestare.

Gama de conștiință:

Orientarea Corpului Manasic este spre înțelegerea mentală a adevărurilor abstracte și universale, care sunt infinite în cantitate, mărite în calitate și profund eliberatoare pentru spiritul uman.

Când acest nivel de conștiință este trezit, conștiința omniprezenței devine stabilită.

Conștiința manasică încorporează aspectul inteligenței al Zeității.

Conștiința manasică se simte în mod normal extatică și fericită.

Există în nivelele superioare ale Universului Manasic.

Formă / Structură:

Când este trezit, Corpul Manasic poate fi perceput ca un vast câmp de particule de lumină, care radiază dintr-un punct central și se extinde cu circa 1200 picioare în diametru și în jur de 340 picioare în înălțime. O coloană centrală de energie luminoasă semnifică gama actuală de gândire universală. Există în 5 dimensiuni spațiale.

----------------------------------------------------------------------
Este important să rețineți că meditația zilnică îmbunătățește fluxul de energie și conștientizarea în realitatea fizică și activează esența adevăratei voastre ființe în toate dimensiunile.

S-ar putea să doriți, de asemenea, să practicaţi meditaţiile cu Grupurile Triunghiulare al Meditaţiilor Luminii ,pentru a îmbunătăți legătura cu familia voastră sufletească / cu oamenii cu aceeaşi gândire:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/01/triangle-groups-of-light.html

Așa cum a fost recomandat de Cobra, este de asemenea foarte important pentru eliberarea planetară să ia parte la Meditaţia Zeitei cât mai mulţi oameni posibil, cât mai des posibil, meditaţie pe care am propus să o facem împreună la ora 02:30 PM UTC, în fiecare zi.

https://www.welovemassmeditation.com/2018/02/goddess-meditation-230pm-everyday-and.html

http://2012portal.blogspot.co.uk/2018/02/power-of-goddess.html(Zeița vrea iubire și iubire va fi)
 
Călătoria spre interior este cea mai puternică!

(Pleiadienii

Este nevoie de voi..
Ați fost pregătiți pentru această misiune pentru viață.
Şi nu aţi venit nepregătiți.
Tot ce trebuie să știți acum este în interiorul vostru.)
 

Victoria Luminii !


-------------------------------------------------------
Despre acest Blog :

Noi Iubim Meditațiile în Masă (We Love Mass Meditation) organizează meditații în masă propunându-și să ajute la realizarea eliberării planetare cât mai curând posibil și cât mai uşor posibil.

Vă rugăm să vă alăturați Meditației de Descoperire de la ora 2 PM UTC și Meditației de Urgență de la ora 3 PM UTC, în fiecare zi, dacă vă simțiți ghidat în acest sens.
https://www.welovemassmeditation.com/2018/02/breakthrough-meditation-at-2-pm-utc-and.html

De asemenea, organizăm în mod regulat diferite meditații în masă în diverse scopuri. Ele pot fi găsite în link-ul de mai jos:

https://welovemassmeditation.blogspot.co.uk/p/blog-page.html

Oferim, de asemenea, asistență financiară de urgență Lucrătorilor în Lumină din întreaga lume. Vă rugăm să nu ezitați să faceți o contribuție periodică sau de o singură dată, utilizând link-ul de mai jos:

paypal.me/WeLoveMassMedis

Vă rugăm să ne ajutați / sprijiniți pentru o tranziție ușoară în eliberarea planetară în cea mai înaltă Lumină.

Comentarii